Privacyverklaring

Marlies Roosendaal, Lichaamswerk Amsterdam gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met je persoonsgegevens. Hiermee volg ik de richtlijnen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), die met ingang van 25 mei 2018 overgegaan is in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In de deze privacyverklaring maak ik duidelijk wat voor persoonlijke gegevens ik over je verwerk, waarom ik dat doe, waar het vandaan komt, wie erbij betrokken is en welke rechten je hebt.

Je hebt uiteraard altijd de mogelijkheid om al je, bij mij bekende persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Jouw privacy bij sessies

Als je gebruik maakt van diensten van Marlies Roosendaal, Lichaamswerk Amsterdam, heb ik gegevens van je nodig. Die verstrek je via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), mondeling tijdens een afspraak, via een ingevulde intake vragenlijst via de mail. Denk hierbij aan:

Persoonlijke gegevens

Naam
Adresgegevens
Telefoonnummer / mobiel nummer
E-mailadres
Geboortedatum
Bepaalde, ter zake doende, gegevens om uw situatie en sessievraag toe te lichten

Uw gegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Voor een goede behandeling werkt het makkelijker dat ik een cliëntdossier aanleg. Dit dossier bevat het ingevulde intakeformulier (voor- en achternaam, adres, e-mail, telefoonnummer, geboortedatum, vragen over je gezondheidstoestand en aantekeningen over de uitgevoerde sessies en mogelijke vervolgsessies.

Ik informeer de cliënten mondeling over het cliëntdossier tijdens de intake.

Deze informatie ligt vast in een schriftelijke behandelovereenkomst, die ik met het in te vullen intakeformulier meestuur.
Op mijn website staat informatie over mijn werkwijze, de privacyverklaring, de algemene voorwaarden en de verplichtingen als gevolg van de Wkkgz.

Ik waarborg jouw privacy, dit betekent onder meer dat ik:

  • Zorgvuldig omga met jouw persoonlijke gegevens,
  • Er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens.

Ik heb als enige toegang tot de gegevens in het cliëntdossier. Voor mij als therapeut geldt op grond van de beroepscode een geheimhoudingsplicht.
Ik werk met een papieren cliëntdossier die ik bewaar in een ruimte die op slot kan. Mijn laptop is beveiligd door een wachtwoord.

Doordat ik regelmatig de laatste versie update van mijn software installeer, zorg ik ervoor dat mijn software beveiligd is.

De gegevens uit het dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld bij een verwijzing naar een

andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.

Geanonimiseerd gebruik tijdens intervisie en supervisie.

  • Persoonsgegevens voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet jouw toestemming vragen.
Deze gegevens in het cliëntendossier blijven 15 jaar bewaard.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle door Marlies Roosendaal geleverde diensten. Marlies Roosendaal is gevestigd aan de Bilderdijkkade 26-IV, 1053 VC Amsterdam.

Jouw digitale privacy

Maillijst via Mailchimp
De maillijst geef of verkoop ik niet aan derden. Ik vraag je naam en je mailadres.
De maillijst gebruik ik voor de nieuwsbrief met blogs of vlogs, praktijkvoorbeelden, eigen ervaringen en inzichten.
Je kunt op de maillijst terecht komen via mijn website, je vult je gegevens in en je bevestigt dit via een double opt-in.
Wanneer je een sessie bij mij volgt, voeg ik je, na mondelinge toestemming, toe aan de maillijst.
In iedere nieuwsbrief staat in de footer een mogelijkheid om je uit te schrijven of je gegevens aan te passen.

Communicatie via de digitale snelweg

Je kunt met mij communiceren op verschillende wijzen: via de website, mail, sms, WhatsApp, Facebook en Facebook Messenger en andere sociale media.
Ik verwerk deze gegevens slechts voor de communicatie met jou, om je te informeren over diensten en producten, diensten te kunnen leveren, je mogelijke inschrijving te verwerken en/of het maken van een factuur.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle door Marlies Roosendaal geleverde diensten. Marlies Roosendaal is gevestigd aan de Bilderdijkkade 26-IV, 1053 VC Amsterdam.