Algemene voorwaarden, privacy en klachten

Algemene voorwaarden

Volg deze link om de algemene voorwaarden te lezen.

 

Privacyverklaring

Volg deze link om de privacyverklaring te lezen.

 

Klachten

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook mijn praktijk voldoet aan deze eisen.

Het kan voorkomen dat je als cliënt van mijn praktijk een klacht heeft over de geboden zorg. Mijn voorkeur gaat ernaar uit dat je deze klacht rechtstreeks met mij bespreekt. Mocht je dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, dan bied ik je aan om gratis gebruik te maken van de Stichting Complementaire Gezondheidszorg. Hét kenniscentrum voor klachten en geschillen in de complementaire zorg. Deze geschillencommissie is onafhankelijk en door het ministerie van VWS erkend.