Over Zijnsoriëntatie 

Zijnsoriëntatie is een modern, westers pad van verlichte levenskunst dat erop gericht is om je inherente vrijheid te leren herkennen én te leven. Binnen Zijnsoriëntatie gaan we uit van jouw verlichte essentie, helpen die met verschillende meditatieve benaderingen tevoorschijn te brengen en nemen dat als uitgangspunt van jouw pad van zelfactualisatie. We vatten dat samen met onze slogan: ‘rust in Zijn en doe wat je wilt’. Om je vrije aard in het dagelijks leven vorm te geven is het nodig je ook op psychologisch niveau te ontwikkelen. Het unieke van Zijnsoriëntatie is dat het psychologische verhelderingswerk altijd plaatsvindt vanuit contact met je inherente vrijheid. Dat maakt het diepgaand en verrijkend. Op het pad van levenskunst leren we onszelf kennen als de vrije persoon die we eigenlijk altijd al waren. Daarin komen we tot onze werkelijke waarde, schoonheid, betekenis en vervulling. En voelen ons verbonden met de wereld om ons heen.


Hans Knibbe, de grondlegger en spiritueel leider van de School voor Zijnsoriëntatie verwoordt zijn inspiratie als volgt:

“Er is een grote schat in ons. Een onuitputtelijke bron van rijkdom, liefde en helderheid. Dat is onze diepste aard, onze Zijnsgrond. Deze Zijnsgrond is grotendeels vergeten geraakt in ons dagelijks bewustzijn. Toch zijn er momenten waarop de uitstraling van deze grote schat kenbaar wordt. Bijvoorbeeld wanneer we ontroerd zijn door schoonheid. Of wanneer we overstijgende liefde en opofferingsgezindheid ervaren. Of wanneer we door een goed gesprek openheid ervaren. Op zulke momenten zijn we even vrij van het benauwde, beperkte en voorspelbare stramien van ons gewoonte-zelf. We overstijgen onszelf en proeven bestaansmogelijkheden die veel ruimer, inspirerender en creatiever zijn. En gek genoeg voelen deze momenten ook heel vertrouwd. We weten: zo ben ik eigenlijk bedoeld. We zijn thuisgekomen in onze Zijnsaard. Deze uitzonderlijke momenten kunnen een spoor achterlaten. We hebben nu weet van een vrijheid, natuurlijkheid, ruimte en moeiteloosheid die ons normale gewoontegedrag armoedig en beperkt doet lijken. We kunnen het hierbij laten, onze zegeningen tellen en hopen dat zo’n ervaring zich nog eens voordoet. We kunnen ook gedreven raken om deze kwaliteiten meer plek te geven in ons leven en het wezenlijk te verdiepen en te verrijken.”